Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

De wettelijke verdeling

Wat houdt de wettelijke verdeling van een nalatenschap in?  

De wettelijke verdeling is  van toepassing als de erflater geen testament heeft opgemaakt. Volgens de wet hebben de volgende groepen dan in onderstaande volgorde recht op de erfenis.  

Groep 1: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater en hun kinderen  Wettelijke verdeling van een nalatenschap

  • De langstlevende echtgenoot krijgt in eerste instantie de hele nalatenschap toebedeeld. De kinderen houden een vordering (het kindsdeel) op de langstlevende echtgenoot. De nalatenschap gaat pas over op de kinderen op het moment dat de langstlevende komt te overlijden.
  • Stiefkinderen erven volgens de regels van de wettelijke verdeling niet. Het is wel mogelijk een stiefkind in een testament tot erfgenaam te benoemen.  
  • Als een kind van een erflater reeds is overleden nemen de kinderen van dat overleden kind de plaats in. Zij erven in naam van het overleden kind. Dit noemen we plaatsvervulling.

Groep 2:  de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters  

Als er geen langstlevende echtgenoot is en er ook geen kinderen zijn, gaat de erfenis naar de leden van de tweede groep. Dit zijn de ouders van de erflater en eventuele broers en zussen.

  1. Halfbroers en halfzusters erven ook in deze groep, maar het gaat dan om de helft van wat een volle broer of zus erft.
  2. Plaatsvervulling vindt plaats als een broer of zus is overleden. De kinderen van deze zus of broer nemen dan de plaats in.  

Groep 3: de grootouders van de erflater

Zijn er geen leden meer uit groep 1 en 2 en is er ook geen sprake van plaatsvervulling dan erven de grootouders van de erflater.

Groep 4: de overgrootouders van de erflater

Zijn er ook geen grootouders meer, dan erven de overgrootouders.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?