Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Verwerpen erfenis

Het verwerpen van een erfenis is niet gemakkelijk. Het risico dat hier fouten worden gemaakt is vrij groot. Onze hulp inroepen in een vroegtijdig stadium is dan ook van groot belang. De NalatenschapsMakelaar helpt u tegen een vast tarief met de verwerping en de volledige afhandeling bij de rechtbank. U kan een erfenis om financiële of emotionele redenen verwerpen. De andere erfgenamen, mits zij de erfenis ook niet verwerpen, worden verantwoordelijk. Voor de verwerping moet u een verklaring afleggen bij een arrondissementsrechtbank in Nederland.

Wat doen we voor u?Verwerpen erfenis

De NalatenschapsMakelaar verzorgt de volledige afhandeling bij de rechtbank:

  • Adviesgesprek en inventarisatie situatie;
  • Aanvragen akte van verwerping;
  • Aanvragen toestemming voor verwerpen van minderjarige(n) bij kantonrechter (wanneer van toepassing);
  • Correspondentie met rechtbank over verwerping.

Wat kost het?

De NalatenschapsMakelaar hanteert de volgende tarieven. Deze tarieven zijn exclusief kosten rechtbank (griffiekosten 124 euro) en portokosten:

  • Verwerping 150 euro plus 25 euro per persoon (volwassenen en minderjarigen);
  • Aanvraag toestemming voor verwerpen namens minderjarige(en) bij kantonrechtbank 150 euro plus 25 euro per persoon.
Vraag met onderstaand formulier deze dienstverlening aan. Geef daarbij een heldere omschrijving van uw situatie. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. 
 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?