Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Verdeling inboedel

Verdeling inboedel bij nalatenschap

De inboedel is vaak een emotioneel onderdeel van een erfenis. Naast de economische waarde van bijvoorbeeld een auto, sieraden of een antieke kast, kunnen voorwerpen ook een emotionele waarde hebben voor een specifieke persoon. Wanneer de erflater niets heeft vastgelegd over de verdeling, is goed overleg over de verdeling van de inboedel belangrijk, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen de emotionele en economische belangen. De NalatenschapsMakelaar streeft als neutrale partij naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling.  

3 scenario's bij verdeling inboedelVerdeling inboedel

  1. Het is mogelijk dat de erflater niets geregeld heeft over wie wat erft. De erfenis en de inboedel moet dan volgens de wettelijke verdeling worden verdeeld.
  2. De erflater heeft in een testament voor sommige bezittingen bepaald wie wat krijgt, maar voor andere bezittingen is het onduidelijk.
  3. De erflater heeft voor alle bezittingen vastgelegd wie wat krijgt, zodat duidelijk is wie wat krijgt.

Wat doen wij voor u?

  1. Vaststellen wie waar recht op heeft. Moeten we de wettelijke verdeling volgen of is er een laatste wil waarin een en ander vastgelegd is?
  2. Opstellen inboedel lijst van de erfenis. Welke bezittingen moeten verdeeld worden?
  3. Taxatie van de inboedel. Vaststellen reële waarde van de eigendommen in het economisch verkeer.
  4. Overleg met betrokkenen. Wie wil wat hebben? Wie krijgt wat? Wat moet er verkocht worden?
  5. Verdeling nalatenschap onder erfgenamen.
  6. Verkoop van niet toebedeelde bezittingen
  7. Verdelen van opgebracht geld aan erfgenamen.  

Neem voor onze tarieven contact op met uw regionale nalatenschapsmakelaar

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?