Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Verdelen vermogen na erfenis

Wat blijft er over?

De belastingdienst int een deel van de erfenis als belasting, maar daarmee zijn de financiën niet afgehandeld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de woning, de spaarloonregeling, aandelen en andere onderdelen van het vermogen. Al deze zaken moeten in kaart worden gebracht en afgehandeld. Wat overblijft wordt verdeeld over de erfgenamen. Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van de afhandeling van een nalatenschap. De volgende onderdelen kunnen tot het vermogen van de erflater behoren. 

1. De woningVerdelen vermogen na erfenis

De waarde van de woning wordt vastgesteld door taxatie, onder aftrek van het totaal aan hypotheken, dat op deze woning drukt. Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van erven en het huis.

2. Roerende goederen

De roerende goederen 'in natura' worden verdeeld. De goederen kunnen ook gedeeltelijk verkocht worden en het opgebrachte bedrag kan worden verdeeld. Het is ook mogelijk een eventuele overbedeling 'ín natura' van één van de partijen te corrigeren met een bedrag in contanten.

3. Spaargelden en effecten

Van spaargelden en effecten dienen de waarden te worden opgevraagd bij de diverse banken en beleggingsinstellingen. Met name m.b.t. de beleggingen dient men snel een verdeling te maken en te bepalen wie het toekomstige beleggingsrisico gaat lopen.

4. Kapitaalverzekeringen

De waarde van kapitaalverzekeringen en eventuele studieverzekeringen voor kinderen worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn gesloten.

5. Vorderingen

Vorderingen worden voor het nog uitstaande bedrag meegenomen in het vermogen, eventueel onder aftrek van een gedeelte van de vordering. Dit gebeurt wanneer er twijfels zijn over de inbaarheid van de vordering.

6. Schulden

Het bedrag van de nog openstaande schulden (kredieten) wordt in mindering gebracht op het vermogen. Het saldo van de kredieten dient te worden opgegeven door de desbetreffende kredietinstellingen.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.
 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?