Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Testamenten, legaten en codicil

Erfenis met testament

In een testament (kijk hier voor soorten testamenten) staat vermeld welke erfgenaam, wat krijgt van de erflater. Bij het testamentregister in Den Haag is opvraagbaar welke testamenten waar en door welke notaris zijn opgesteld. Het testament is samen met de legaten en een eventueel codicil de laatste wil en daarom het uitgangspunt van de afhandeling. In het testament wordt soms ook een executeur-testamentaire aangewezen. Deze taak mag de executeur weigeren. Het is een verzoek, en geen plicht. De erfgenamen zijn, als de aangewezen executeur de nalatenschap niet wilt afwikkelen, vrij om een externe partij te kiezen. De NalatenschapsMakelaar is u van dienst. Lees hier over onze dienstverlening bij  de afhandeling van een nalatenschap.

Erfenis zonder testamentTestamenten legaten en codicil

Zonder testament bepaalt de wettelijke verdeling wie de erfgenamen zijn. Vroeger waren kinderen directe erfgenamen en konden de erfenis nog voor de echtgenoot opeisen. Sinds 2003 is de eerste erfgenaam, de langstlevende ouder en komen kinderen als tweede aan de beurt. Bij een erfenis zonder laatste wil moet er goed gekeken worden wie de erfgenamen zijn, bijvoorbeeld door een erfgenamenonderzoek. Daarnaast volgen  de wensen van de betrokkenen. Een ouder kan bijvoorbeeld afzien van de wettelijk verkregen erfenis om kinderen te hulp te komen. Al deze zaken zet De NalatenschapsMakelaar voor u op een rij.

Legaat bij een erfenis

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking, waarin iemand een bepaald goed of geld nalaat aan een persoon of instelling. De NalatenschapsMakelaar inventariseert de beschikbare legaten en voert deze voor u uit. De laatste wil in een legaat kan de meest uiteenlopende wensen bevatten, bijvoorbeeld het zoeken van een goed onderkomen voor een papegaai of de Duitse Herder of de donatie van een grote som geld. De NalatenschapsMakelaar bespreekt de gewenste uitvoering met de erfgenamen en de legataris.

Codicil

In een codicil kunt u verklaren wat er met uw organen moet gebeuren na uw dood, maar u kunt er ook in vastleggen dat u sieraden aan iemand schenkt. Geld of onroerende goederen kunnen alleen in een testament worden vastgelegd. In in een codicil kunt u wel opschrijven wie de begrafenis moet organiseren en hoe de uitvaart zal verlopen. Een codicil is een volledig handgeschreven document met handtekening en datum. Wij  kunnen u van dienst zijn met het opstellen van zowel het testament, een legaat als een codicil.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?