Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Soorten testamenten

Welke soorten testamenten zijn er?

Er zijn verschillende soorten testamenten. Hieronder bespreken we de meest voorkomende.

Langstlevende testament met ouderlijke boedelverdelingDSC_0034

Dit was het meest voorkomende testament voor 2003. Hierin werd de volledige nalatenschap toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot. Sinds 2003 is dat de standaardregeling bij wettelijke verdeling. Toch zijn er nog veel van deze testamenten in omloop en zullen er nog veel afgewikkeld worden in de komende jaren.

Vruchtgebruiktestament

Een vruchtgebruiktestament sluit over het algemeen de langstlevende uit van de nalatenschap. De gehele nalatenschap gaat over op de kinderen. De langstlevende houdt echter het vruchtgebruik op de bezittingen uit de erfenis. Zij of hij mag bijvoorbeeld in het huis blijven wonen, maar is niet meer de eigenaar. Dit vruchtgebruik komt te vervallen wanneer de langstlevende overlijdt. Ook kan worden afgesproken dat het eindigt wanneer het huis wordt verlaten. 

Testament met pseudo-ouderlijke boedelverdeling

Dit testament wordt gebruikt door samenwoners om de langstlevende partner verzorgd achter te laten en iegenlijk de geldende wettelijke verdeling na te bootsen. Omdat samenwoners wettelijk niet dezelfde status hebben als een echtgenoot, is het nodig hiervoor een testament op te stellen. In dit testament krijgt de langstlevende samenwonende partner alles uit de erfenis en houden de kinderen een vordering op de langstlevende.

Testament met tweetrapsmaking

Bij een laatste wil met twee trapsvermaking erft de langstlevende partner alles uit de erfenis en erven de kinderen alleen wanneer de andere ouder komt te overlijden. Zij hebben nog geen opeisbare vordering, maar erven het restant van de nalatenschap bij het overlijden van de andere ouder. 

Levenstestament

Lees hier over het levenstestament.  

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?