Plan een Kosteloos kennismakingsgesprek →
Ruzie om een erfenis is helaas een veel voorkomend fenomeen. Vaak brengt dit veel stress met zich mee. De NalatenschapsMakelaar bemiddelt bij conflicten. Wij kunnen u in de volgende voorkomende situaties van dienst zijn.

Ruzie om erfenis voorkomen?

Ruzie om erfenis? Denkt u dat het wel eens mis zou kunnen gaan bij de verdeling van een erfenis? En wilt u dat voorkomen? Een NalatenschapsMakelaar treedt als neutrale derde op en bemiddelt met zijn kennis en ervaring bij conflicten. De NalatenschapsMakelaar brengt vooraf de situatie in kaart en gaat het gesprek aan. U kunt als erflater contact opnemen als u vreest dat er bij uw overlijden ruzie zal ontstaan. In veel gevallen is het mogelijk door tussenkomst van een neutrale partij een rechtszaak te vermijden. De NalatenschapsMakelaar werkt voor:

  • Een erflater, omdat hij of zij bij leven vreest, dat zijn familie er niet gezamenlijk uitkomen.

  • Een erfgenaam of meerdere erfgenamen, omdat hij of zij denkt dat de verdeling van de nalatenschap tot ruzie kan leiden. Het inschakelen van een neutrale derde persoon is dan gewenst.


Bemiddelen tussen erfgenamen

Het komt ook voor dat mensen ons benaderen als er al een conflict is. De NalatenschapsMakelaar zoekt in dat geval in opdracht van een van de erfgenamen contact met de andere betrokkenen. De NalatenschapsMakelaar probeert vervolgens de neuzen in dezelfde richting te krijgen om tot een goede kostenbesparende en efficiënte afhandeling van de erfenis te komen. Weest u zich er van bewust dat een gang naar de rechter voor een of zelfs voor allen tot een teleurstellend resultaat kan leiden.


Belangen behartigen

Bij sommige ruzies treedt De NalatenschapMakelaar op als belangenbehartiger van een persoon. De anderen hebben dan ook een adviseur in de arm genomen. De NalatenschapsMakelaar gaat in gesprek gaan met de andere betrokkene(n) om de zaken zo goed mogelijk te regelen.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


TelefoonVia e-mail

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.