Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Ruzie om erfenis

Onderzoek naar conflicten bij erfenis

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de erfenissen niet zonder conflicten afgehandeld kan worden. De belangrijkste oorzaken voor conflicten zijn:Ruzie om erfenis

  1. Verschil van mening over de waardebepaling van vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld de prijs van een woning die verkocht moet worden);
  2. Een van de kinderen voelt zich achtergesteld ten opzichte van andere kinderen of de stiefouder;
  3. Leningen of schenkingen door ouders aan kinderen die niet goed geadministreerd zijn en waarvan onduidelijk is of, en hoe die verrekend moeten worden met de erfenis;
  4. Onenigheid over verdeling van de inboedel of sieraden; 
  5. Ruzie tussen tweede echtgenote en kinderen uit het eerste huwelijk; zie ook wilsrechten
  6. Familieproblemen uit het verleden die worden 'verrekend';
  7. Gebrek aan openheid van zaken bieden aan alle betrokkenen;
  8. Slechte invloed van echtgenoten van erfgenamen;
  9. Slechte communicatie, wantrouwen en afgunst;
  10. Onbekendheid met het erfrecht.

Bron: Voor nu en later... Magazine over schenken en erven van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Bemiddeling bij ruzie over erfenis

De NalatenschapsMakelaar stemt de wensen van de betrokkenen op elkaar af en zorgt voor een gezamenlijke overeenstemming over de verdeling. Mochten er toch conflicten ontstaan, dan verzorgen we de bemiddeling om de gang naar de rechter te voorkomen. Een nalatenschap kan alleen met instemming van alle erfgenamen worden verdeeld. Is een erfgenaam het niet eens, dan kan hij of zij naar de rechter stappen. De rechter verdeelt de erfenis dan over de erfgenamen, het zogenaamde kavelen van de erfenis. Dit pakt niet altijd gunstig uit voor degene die naar de rechtbank stapt en leidt zeker niet tot optimale oplossingen voor alle betrokkenen. Lees hier verder over onze werkzaamheden op het gebied van conflictbemiddeling.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?