Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Ruzie om erfenis

Ruzie om een erfenis is helaas een veel voorkomend fenomeen. Vaak brengt dit veel stress met zich mee. De NalatenschapsMakelaar bemiddelt bij conflicten. Wij kunnen u in de volgende voorkomende situaties van dienst zijn.

1. Ruzie over erfenis voorkomen?Ruzie om erfenis nalatenschap

Denkt u dat het wel eens mis zou kunnen gaan bij de verdeling van een erfenis? En wilt u dat voorkomen? Een NalatenschapsMakelaar treedt als neutrale derde op en bemiddelt met zijn kennis en ervaring bij conflicten. De NalatenschapsMakelaar brengt vooraf de situatie in kaart en gaat het gesprek aan. U kunt als erflater contact opnemen als u vreest dat er bij uw overlijden ruzie zal ontstaan. In veel gevallen is het mogelijk door tussenkomst van een neutrale partij een rechtszaak te vermijden. De NalatenschapsMakelaar werkt voor:

  • Een erflater, omdat hij of zij bij leven vreest, dat zijn familie er niet gezamenlijk uitkomen.
  • Een erfgenaam of meerdere erfgenamen, omdat hij of zij denkt dat de verdeling van de nalatenschap tot ruzie kan leiden. Het inschakelen van een neutrale derde persoon is dan gewenst. 

2. Bemiddelen tussen erfgenamen

Het komt ook voor dat mensen ons benaderen als er al ruzie is. De NalatenschapsMakelaar zoekt in dat geval in opdracht van een van de erfgenamen contact met de rest betrokkenen. De NalatenschapsMakelaar probeert vervolgens de neuzen in dezelfde richting te krijgen om tot een goede kostenbesparende en efficiente afhandeling van de erfenis te komen. Weest u zich er van bewust dat een gang naar de rechter voor een of zelfs voor allen tot een teleurstellend resultaat kan leiden.

3. Belangen behartigen

Bij sommige ruzies treedt De NalatenschapMakelaar op als belangenbehartiger van een persoon. De anderen hebben dan ook een adviseur in de arm genomen. De NalatenschapsMakelaar gaat in gesprek gaan met de andere betrokkene(n) om de zaken zo goed mogelijk te regelen.

Meer weten? Vul hieronder het formulier in met een duidelijk omschrijving van uw situatie en een regionale nalatenschapsmakelaar neemt contact met u op.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?