Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Community De NalatenschapsMakelaar B.V. en/of haar leden, hierna genoemd "DNM", kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DNM en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De DNM verstrekt. DNM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Beroep

- Uw IP-adres

WAAROM HEEFT DNM UW GEGEVENS NODIG?

DNM verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DNM uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële dienstverlening.

HOE LANG BEWAART DNM UW GEGEVENS?

DNM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN

DNM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WORDT UW WEBSITEBEZOEK IN KAART GEBRACHT?

Op de website van DNM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DNM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

DNM maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DNM bij Google

zoekresultaatpagina's zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DNM te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DNM heeft hier geen invloed op.

HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

Indien blijkt dat een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd.U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@NalatenschapsMakelaar.nl. DNM  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

DNM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DNM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DNM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DNM op via info@NalatenschapsMakelaar.nl.

www.NalatenschapsMakelaar.nl is een website van DNM.

DNM is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50185861

Telefoon: 030-8007966

E-mailadres: info@NalatenschapsMakelaar.nl

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?