Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Privacy Policy

De NalatenschapsMakelaar B.V. stelde deze privacy verklaring op om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website  www.NalatenschapsMakelaar.nl  met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door De NalatenschapsMakelaar B.V. worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan De NalatenschapsMakelaar geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door De ScheidingsMakelaar.nl is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

De site  www.NalatenschapsMakelaar.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Onze formulieren verzoeken de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). In het geval u van onze diensten en/of expertise gebruik wilt maken, zult u worden gevraagd de nodige gegevens in te vullen. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zullen we zo nu en dan, op vrijwillige basis, ook andere gegevens verzamelen, zoals uw mening, voorkeuren en interesses. Onze site bevat links naar andere sites die niet tot de portal van De NalatenschapsMakelaar B.V. behoort. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt De NalatenschapsMakelaar informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U wordt daarvan altijd op de hoogte gebracht.

De NalatenschapsMakelaar gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
De NalatenschapsMakelaar zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de portal De NalatenschapsMakelaar of uw ervaringen met een onze site, kunt u contact opnemen met:

De NalatenschapsMakelaar B.V.

0900-3455555

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?