Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

09-6-2016

Wet bescherming erfgenamen schept nog geen volledige duidelijkheid

Op 7 juni 2016 is er een wetsvoorstel aangenomen in de Eerste Kamer dat erfgenamen beter moet beschermen tegen onverwachte schulden uit een erfenis.  De regeling gaat 1 september in.

Wat is er veranderd?

Tot nog toe was het mogelijk dat een erfgenaam zuiver aanvaardde door bepaalde handelingen te verrichten zoals: de woning van de overledene alvast leeghalen of het in gebruik nemen van de auto. In de nieuwe wet is er pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkoopt of op een andere wijze onttrekt aan de schuldeisers. Ook kan een erfgenaam beter beschermd worden tegen onverwachte schulden.

Automatisch beneficiair aanvaarden

Er wordt dus niet gekozen voor een automatisch beneficiaire aanvaarding. Dit werd ook als mogelijkheid geopperd om het risico voor erfgenamen in te perken, maar de minister vindt de kosten die hierbij komen kijken te hoog voor erfgenamen, aangezien zij dan altijd de wettelijke vereffeningsregels moeten hanteren. Ook wordt de rechterlijke macht daardoor zwaarder belast. 

Toch geen volledige duidelijkheid

De wet kan schept nog geen volledige duidelijkheid. Als je in de vooronderstelling bent dat er geen schulden zijn en je aanvaardt de erfenis zuiver en gaat vervolgens al spullen uit de erfenis verkopen kan het toch mis gaan. De gedragingen die leiden tot het aanvaarden van een erfenis zijn nog te algemeen beschreven om volledig helder te krijgen wanneer je de erfenis aanvaard hebt. 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?