Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

29-9-2010

Speciale akte laatste wens

Speciale akte laatste wens

Notarieel laten vastleggen hoe je laatste levensfase eruit moet zien kan tegenwoordig. Zo regel je wat er moet gebeuren als je niet meer voor jezelf kan zorgen.

De akte is ontwikkeld door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Dit is gedaan op verzoek van ouderenorganisaties en kantonrechters. In de praktijk ontstonden steeds vaker problemen over wie waarover mag beslissen, als iemand zijn belangen vanwege ziekte niet meer kan behartigen.

Een 'leven testament', zo heet de akte, wordt opgenomen in een register. Kinderen en andere familieleden achterhalen op deze wijze wat er geregeld is. De wilsonbekwaamheid wordt bepaald door een arts.

"Veel ouderen maken zich hier zorgen over", zegt EPN-bestuurslid Aniel Autar. "Zij willen niet overgeleverd worden aan de grillen van hun kinderen, een huishoudster of een rechter. De wil om het heft in eigen hand te nemen groeit, zeker met het oog op de aankomende vergrijzing."

Tot nu toe was het niet mogelijk om deze wens handen en voeten te geven. "Een testament volstaat niet, want dat gaat juist over de periode dat je niet meer leeft. En het is maar de vraag of een kladpapiertje met je handtekening voor de rechter standhoudt."

Autar noemt een aantal zaken die in de akte kan staan. "Wie mag alle benodigde handelingen verrichten, wie mag er beschikken over bankrekeningen en wie krijgt het huis bij gedwongen overplaatsing. Ook kun je een bedrag reserveren om in een wat luxer verzorgingstehuis te komen. Of alvast een aantal schenkingen regelen."

De akte kan in eerste instantie alleen worden afgesloten bij een EPN-notaris.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?