Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

23-10-2018

Een erfenis als een ijsberg

Er gaat veel onbekends schuil onder het wateroppervlakte. Wanneer een laatst overgebleven ouder overlijdt dan wordt de erfenis meestal verdeeld onder de kinderen. Maar wat als die bestaat uit schulden? Dat is geen onrealistisch scenario. Volgens de cijfers van het CBS is er in 30% van de sterfgevallen sprake van een eigen woning.  85% van alle eigen woningbezitters heeft een hypotheek.     

Pensioen en de hypotheekijsberg

Je zou verwachten dat mensen rond hun pensioenleeftijd hun hypotheek inmiddels wel hebben afgelost. "Dat is lang niet altijd het geval" zegt NalatenschapsMakelaar Hans de Vries. "Er zijn nogal wat senioren die de afgelopen jaren de overwaarde in hun woning hebben benut. Bij hun bank namen ze een extra hypotheek voor prettige zaken, zoals de aankoop van een auto of boot. Men had de vaste overtuiging dat de huizenprijzen alleen maar konden stijgen."  Maar de praktijk is dat de huizenmarkt op slot zit en de huizenprijzen zijn afgelopen jaar gedaald met gemiddeld 3,4%. Niet altijd is er bij het aangaan van de geldlening ook  een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De premie voor ouderen is immers vrij duur en de veronderstelling was dat de woning  genoeg overwaarde zou hebben om de hypotheekschuld in te lossen. Inmiddels blijkt de werkelijkheid heel anders te zijn.    

Voorbeeld

De Vries geeft een praktijkvoorbeeld: Inge (37) erfde vorig jaar het huis van haar vader. Het huis staat al geruime tijd te koop. De vraagprijs is al verschillende keren naar beneden bijgesteld en bedraagt nu € 329.000,- . Haar vader had een hypotheek bij de bank van  € 355.000,-  Wanneer de woning voor de vraagprijs wordt verkocht blijft er dus een schuld over van € 26.000,-.   Bij het bepalen van de aanslag erfbelasting wordt echter uitgegaan van de WOZ waarde.  Deze is € 393.000,- Voor de fiscus  erft Inge dus  € 38.000 Dat komt dat neer op  een aanslag van zo'n € 1.900,-.   Inge heeft twee problemen: Ten eerste moet ze erfbelasting betalen over iets wat ze niet ontvangt.  Het tweede en tevens grootste probleem is dat ze met een restschuld blijft zitten. Hoe groot die uiteindelijk is hangt af van de verkoopopbrengst van de woning. Als ze de huidige vraagprijs ontvangt, dan blijft ze zitten met een schuld van € 26.000,-. Het eerste probleem zou nog kunnen worden opgelost door een bezwaarschrift in te dienen tegen de WOZ beschikking. Dat is in dit geval redelijk goed te onderbouwen. Maar je bent wel afhankelijk van een gemeentelijke instantie. Het probleem van de restschuld is van een heel andere orde.    

Erfenis aanvaarden?

Was dit te voorkomen?  De Vries: "Jazeker, ze was niet verplicht om de erfenis te aanvaarden. Maar Inge is vlak na het overlijden van haar vader iets te voortvarend te werk is gegaan. Ze is direct begonnen met het leeghalen van de woning en zaken van enige waarde via marktplaats te verkopen zoals haar vaders auto. Daarmee heeft ze een "daad van aanvaarding" verricht.  Op een bepaald moment nam ze contact met mij op, omdat ze niet wist hoe ze verder moest met de afwikkeling van de nalatenschap. Helaas was dat te laat om de aanvaarding van de nalatenschap te voorkomen.  

Erfenis verwerpen

In Nederland kun je een erfenis verwerpen. Dat gebeurt vaak als er schulden zijn maar ook op emotionele gronden. Bijvoorbeeld na het overlijden van een ouder die nooit naar een kind heeft omgekeken. Zo'n kind wil dan met een mogelijke erfenis soms niets te maken hebben. Maar het probleem hierbij is dat eventuele schuldeisers dan bij de volgende erfgenamen aankloppen. Bijvoorbeeld de kleinkinderen. Die moeten dan ook weer verwerpen. Je kunt een erfenis ook beneficiair aanvaarden, ofwel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Mocht de nalatenschap negatief uitpakken dan ben je als erfgenaam niet aansprakelijk voor de schulden. Die keuze hoef je niet direct na de begrafenis te maken. Daar staat geen termijn voor. Maar denk erom dat je je intussen niet als erfgenaam gaat gedragen. Zoek niet alvast wat leuke spulletjes uit die je mee naar huis wilt nemen. Ga niet rondrijden in de auto van de overledene. Neem geen geld op van de rekening als dat niet is bestemd voor bijvoorbeeld de uitvaartkosten.

Ons advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium een deskundige in te roepen. Voorkomen is beter dan genezen.  De NalatenschapsMakelaar weet als geen ander hoe te handelen na een overlijden.  

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?