Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Nazorg voor nabestaanden

Waarom financiële planning en budgetadvies? 

Bij bijna de helft van de overlijdensgevallen blijft er iemand over voor wie de administratie van het huishouden een groot vraagteken is. De overleden vriend, vriendin, echtgenoot of echtgenote verzorgde altijd de administratie. De betaling van het gas, water en licht, de rekeningen voor de TV gids, het internetabonnement, de huur, de gemeentelijke belastingen, het huishoudgeld, al die zaken moet iemand regelen en blijven nu liggen. Daarbij komt dat de inkomsten en uitgaven bij het overlijden van een gezinslid wijzigen. Dit kan de zaken verder compliceren, omdat ook bankrekeningen wijzigen en automatische incasso's niet meer worden geïncasseerd. Daarbij noodzaken lagere inkomsten de bijstelling van de uitgaven voor bijvoorbeeld levensonderhoud.

Wat doen we voor u?Nazorg voor nabestaanden

Met financiële planning en budgetadvies voor nabestaanden brengt De NalatenschapsMakelaar uw huishoudboekje op orde. De NalatenschapsMakelaar: brengt de inkomsten en uitgaven van de nieuwe gezinssituatie in kaart; verzorgt eenmalig de juiste instelling en tijdige betaling van de vaste lasten en maandelijks terugkerende kosten; verschaft een overzicht hoeveel er per maand overblijft na verrekening van de inkomsten en uitgaven.

Wat kost de service?

De huishoudservice is een vorm van administratieve dienstverlening die De NalatenschapsMakelaar tegen een vast tarief aanbiedt. Bij de aanvang van de dienstverlening kunt u laten vastleggen of u gebruik wilt maken van de huishoudservice.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?