Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Wat kunnen we voor u betekenen?

Nalatenschapsafwikkeling

De afhandeling van een nalatenschap is een complex proces. Er komt veel bij kijken, denk bijvoorbeeld aan: aanvaarding van de erfenis, verdeling inboedel, afhandeling financiën, verkoop van een woning, bemiddeling tussen ruziënde erfgenamen, afhandeling van de belastingaangifte en het stopzetten van huren, abonnementen en lidmaatschappen. De NalatenschapsMakelaar levert een complete dienstverlening, waarbij met alle aspecten van... Lees meer
Bij bijna de helft van de overlijdensgevallen blijft er iemand over voor wie de administratie van het huishouden een groot vraagteken is. De overleden vriend, vriendin, echtgenoot of echtgenote verzorgde altijd de admini... Lees meer
De inboedel is vaak een emotioneel onderdeel van een erfenis. Naast de economische waarde van bijvoorbeeld een auto, sieraden of een antieke kast, kunnen voorwerpen ook een emotionele waarde hebben voor een specifieke pe... Lees meer
Het verwerpen van een erfenis is niet gemakkelijk. Het risico dat hier fouten worden gemaakt is vrij groot. Onze hulp inroepen in een vroegtijdig stadium is dan ook van groot belang. De NalatenschapsMakelaar helpt u tege... Lees meer
De afhandeling van een nalatenschap kent veel aspecten: een erfgenamenonderzoek, aanvaarding van de erfenis, de financiën, belasting, verdeling inboedel, de woning, conflicten tussen erfgenamen, etc. De NalatenschapsMake... Lees meer
Ook al zien we soms het overlijden van een dierbare aankomen, de papieren rompslomp en alles wat we moeten regelen komt koud op ons dak vallen. De NalatenschapsMakelaar helpt mensen in deze eerste onzekere tijd hun zaken... Lees meer
Ruzie om een erfenis is helaas een veel voorkomend fenomeen. Vaak brengt dit veel stress met zich mee voor de betrokkenen. De NalatenschapsMakelaar bemiddelt bij conflicten. Wij kunnen u in de volgende voorkomende situat... Lees meer
De woning is in veel gevallen het meest waardevolle vermogensbestanddeel bij de afhandeling van een nalatenschap. Bij een op de drie erfenissen moet een huis verdeeld worden onder de erfgenamen. De NalatenschapsMakelaar ... Lees meer
Bij de afhandeling van een nalatenschap krijgt u twee keer te maken met de belastingdienst. Een keer bij de aangifte erfbelasting en een keer bij de aangifte overlijdensbelasting. Lees meer
Een erfenis verdelen is vaak ingewikkeld. De betrokkenen hebben weinig of geen kennis van zaken, maar voelen toch een morele verplichting de afhandeling van de erfenis niet volledig uit handen te geven. De NalatenschapsM... Lees meer
Een beneficiaire aanvaarding van een erfenis is een ingewikkelde klus. Wanneer de wettelijke procedure niet zorgvuldig wordt doorlopen kan dit grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. De NalatenschapsMakelaar kan u ond... Lees meer

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?