Plan een Kosteloos kennismakingsgesprek →

Volg via

werkzaam in de provincie

Zeeland, Noord Brabant

Jose Appels

 jose.appels@nalatenschapsmakelaar.nl
 030-8007966

Mijn naam is José Appels, geboren en getogen in Tilburg en sinds 2017 erkend NalatenschapsMakelaar

Mijn oorspronkelijke werkervaringen heb ik opgedaan als adviseur en leidinggevende in veranderende organisaties in de financiële dienstverlening. Daarna heb ik gewerkt als operationeel directeur bij een Thuiszorg organisatie. Deze twee heel verschillende werkervaringen hebben mij veel inzicht gegeven en zijn van toegevoegde waarde in mijn huidige werk. Mijn persoonlijke (levens)ervaringen naast de zakelijke ervaringen hebben voor mij de cirkel rond gemaakt. Het menselijke aspect van mijn werkzaamheden en mijn persoonlijke ervaringen komen zo op een mooie manier bij elkaar.

Goed kunnen luisteren, mensgerichtheid, organiseren en op zijn tijd een praktische insteek zijn zomaar wat kernkwaliteiten die bij mij passen. Ik wil weten wie de mens is die tegenover mij zit en hoe ik hem of haar het beste kan bedienen. U kunt rekenen op mijn oprechte belangstelling en vertrouwen.

Ik ben lid van NOVEX ( Nederlandse organisatie voor Executeurs) en ADR gecertificeerd mediator.

Wat klanten over mij zeggen?

Ik heb de samenwerking met jou als goed en fijn ervaren. Meerwaarde was vooral dat ik nog duidelijker kreeg wat ik wilde met mijn levenstestament. Naast het geven van financiële volmacht aan mijn kinderen in een eventuele toekomstige situatie waarin ik wilsonbekwaam zou worden of op een andere wijze mijn financiën en bezittingen niet meer zelf kan beheren, heb ik hen nu ook medische volmacht gegeven. Ik vond je advies om ook te bekijken of in mijn situatie een testament een goede keus zou zijn heel goed. Ik heb je aanwezigheid in eerste gesprek met notaris als ondersteunend ervaren. Het gesprek heeft me duidelijkheid gegeven over wel of geen testament en wat ik mijn euthanasieverklaring bij de notaris kan vastleggen.
Nogmaals dank voor je aandacht, advies, kennis, ervaring en inzet. Dat de gesprekken met jou bij mij thuis plaatsvonden was heel fijn voor mij.

 

De NalatenschapsMakelaars

MHL te T.

levenstestament. Naast het geven van financiële volmacht aan mijn 3 kinderen in een eventuele toekomstige situatie waarin ik wilsonbekwaam ben geworden of op een andere wijze mijn financiën en bezittingen niet meer zelf kan beheren, hen ook medische volmacht geven. Ik vond je advies om ook te bekijken of in mijn situatie een testament een goede keus zou zijn heel goed. Ik heb je aanwezigheid in eerste gesprek met notaris als ondersteunend ervaren. Het gesprek heeft me duidelijkheid gegeven over wel of geen testament en wat ik mijn euthanasieverklaring bij de notaris kan vastleggen.

Nogmaals dank voor je aandacht, advies, kennis, ervaring en inzet. Dat de gesprekken met jou bij mij thuis plaatsvonden was heel fijn voor mij.

 

De NalatenschapsMakelaars

Mevr. H te T

Na het overlijden van mijn moeder ben ik door de mensen van Nemas uitvaartverzorging in contact gebracht met Jose Appels en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Je weet dat er veel geregeld moet worden en daar ben je in eerste instantie niet mee bezig, maar er moet veel meer geregeld worden dan dat je denkt. Al bij ons eerste kennismakingsgesprek had ik hier meteen een goed gevoel bij. Jose neemt rustig de tijd om alles uit te leggen en is heel duidelijk over wat je van haar mag verwachten, over de kosten en wat je eventueel zelf kunt regelen. Je wordt goed op de hoogte gehouden waar ze op elk moment voor je mee bezig is. En als je vragen hebt of er is iets niet duidelijk mag je altijd bellen. De omstandigheden waren triest, maar ik ben ontzettend blij dat ik José heb leren kennen.

 

De NalatenschapsMakelaars

H.S. te G
20 augustus 2018

Een jaar na het overlijden van mijn man, werd ik ernstig ziek. Toen bleek al gauw, dat ik niet echt kon rekenen op enige hulp van mijn bloedverwanten. Mijn testament was al aangepast. Maar lang heb ik gepiekerd over hoe ik het probleem moest oplossen, voor het feit als ik, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk niet meer bekwaam zou zijn noodzakelijke zaken te regelen en uit te voeren. De mensen, die mijn vertrouwen hebben, zijn zelf vaak al oud en zijn soms ook al op hulp aangewezen. Tot ik op een goede dag werd gewezen op het bestaan van de organisatie De NalatenschapsMakelaar. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik maakte een afspraak met een lid van deze organisatie in mijn buurt; mw J. Appels. Haar bezieling en kennis sprak me direct erg aan en daardoor was er al snel een klik. Na een kennismakingsgesprek werd een overeenkomst met haar ondertekend.Ze heeft mij alle onzekerheden, die ik had, uitgelegd en samen met mij een Levenstestament opgesteld. Zelfs de afspraak met de notaris werd me uit handen genomen. Minstens een keer per jaar heb ik nu een evaluatiegesprek. Deze ruggensteun geeft me de zekerheid dat als er iets met mij gebeurt, ik de steun zal krijgen die ik nodig heb. Hopelijk laat dat tijdstip nog even op zich wachten.

 

De NalatenschapsMakelaars

Y.V.G. te R.
28 juni 2018

Kort geleden werd ik geconfronteerd met een financiële kwestie vanuit een nalatenschap. Als executeur was het mij niet duidelijk hoe hiermee om te gaan. Na een gesprek en het geven van de opdracht tot verder onderzoek was het resultaat een gefundeerd verslag. Met hierin een conclusie en enige aanbevellingen hoe deze kwestie verder af te handelen. Terugkijkend was het een goed, professioneel contact waarbij de afspraken correct werden nagekomen.
Met vriendelijke groet,

 

De NalatenschapsMakelaars

S. te G.
22 februari 2018

Blog & Opinie

  • Mentoren en het levenstestament - In het levenstestament kan men aangeven of er een persoon vanuit familie of vriendenkring wordt aangewezen als gevolmachtigde. De zorg voor de wilsonbekwaam persoon is heel intensief en vraagt veel ondersteuning. Hiervoor zijn speciaal opgeleide vrijwilligers beschikbaar die verbonden zijn aan de Stichting Mentorschap Nederland te Utrecht. Deze stichting is onderverdeeld in elf regio’s die […]
  • Waarom een levenstestament? - Een ongeluk zit in een klein hoekje. Want stel dat u tijdens uw leven (tijdelijk) wilsonbekwaam wordt. U bent dan niet in staat om zelf beslissingen te nemen over uw financiën en gezondheid en ondertussen gaat uw huishouden door. Wie betaalt uw rekeningen, beheert uw bankrekeningen, verzorgt uw huis en huisdieren en stelt uw vrienden- […]

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


TelefoonVia e-mail

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.