Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Missie en visie

Zorg voor later geef je vorm in het nu!

iStock_000056074768_Large

De NalatenschapsMakelaar neemt de zorg van erfgenamen uit handen door hulp te bieden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast verzorgen we de nalatenschapplanning voor iedereen die zich realiseert dat het goed regelen van een nalatenschap de impact van het overlijden weliswaar niet minder maakt, maar de praktische zorgen daaromheen wel.

De wens van de erflater (of overledene) staat centraal in onze aanpak. Samen met de nabestaanden geven we uitvoering aan de afspraken, waarbij we rekening houden met de geldende wet en regelgeving. Onze dienstverlening is gericht op een harmonieuze afwikkeling van de nalatenschap, zodat nabestaanden het verlies van hun dierbare in rust kunnen verwerken.  Als bedenker van het concept, hebben wij in de afgelopen jaren bewezen een professionele en betrokken partner te zijn.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?