MHL te T.

Ik heb de samenwerking met jou als goed en fijn ervaren. Meerwaarde was vooral dat ik nog duidelijker kreeg wat ik wilde met mijn levenstestament. Naast het geven van financiële volmacht aan mijn kinderen in een eventuele toekomstige situatie waarin ik wilsonbekwaam zou worden of op een andere wijze mijn financiën en bezittingen niet meer zelf kan beheren, heb ik hen nu ook medische volmacht gegeven. Ik vond je advies om ook te bekijken of in mijn situatie een testament een goede keus zou zijn heel goed. Ik heb je aanwezigheid in eerste gesprek met notaris als ondersteunend ervaren. Het gesprek heeft me duidelijkheid gegeven over wel of geen testament en wat ik mijn euthanasieverklaring bij de notaris kan vastleggen.
Nogmaals dank voor je aandacht, advies, kennis, ervaring en inzet. Dat de gesprekken met jou bij mij thuis plaatsvonden was heel fijn voor mij.

 

De NalatenschapsMakelaars

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.