Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Jose Appels

Volg via:

werkzaam in de provincie

West-Brabant en Zeeland

Bio:

Mijn naam is José Appels, geboren en getogen in Tilburg en sinds 2017 erkend NalatenschapsMakelaar

Mijn oorspronkelijke werkervaringen heb ik opgedaan als adviseur en leidinggevende in veranderende organisaties in de financiële dienstverlening.  Daarna heb ik gewerkt als operationeel directeur bij een Thuiszorg organisatie. Deze twee heel verschillende werkervaringen hebben mij veel inzicht gegeven en zijn van toegevoegde waarde in mijn huidige werk. Mijn persoonlijke (levens)ervaringen naast de zakelijke ervaringen hebben voor mij de cirkel rond gemaakt. Het menselijke aspect van mijn werkzaamheden en mijn persoonlijke ervaringen komen zo op een mooie manier bij elkaar.

Goed kunnen luisteren, mensgerichtheid, organiseren en op zijn tijd een praktische insteek zijn zomaar wat kernkwaliteiten die bij mij passen. Ik wil weten wie de mens is die tegenover mij zit en hoe ik hem of haar het beste kan bedienen. U kunt rekenen op mijn oprechte belangstelling en vertrouwen.

22 februari 2018
Kort geleden werd ik geconfronteerd met een financiële kwestie vanuit een nalatenschap. Als executeur was het mij niet duidelijk hoe hiermee om te gaan. Na een gesprek en het geven van de opdracht tot verder onderzoek was het resultaat een gefundeerd verslag. Met hierin een conclusie en enige aanbevellingen hoe deze kwestie verder af te handelen. Terugkijkend was het een goed, professioneel contact waarbij de afspraken correct werden nagekomen.
Met vriendelijke groet, S. te G.

28 juni 2018
Een jaar na het overlijden van mijn man, werd ik ernstig ziek. Toen bleek al gauw, dat ik niet echt kon rekenen op enige hulp van mijn bloedverwanten. Mijn testament was al aangepast. Maar lang heb ik gepiekerd over hoe ik het probleem moest oplossen, voor het feit als ik, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk niet meer bekwaam zou zijn noodzakelijke zaken te regelen en uit te voeren. De mensen, die mijn vertrouwen hebben, zijn zelf vaak al oud en zijn soms ook al op hulp aangewezen. Tot ik op een goede dag werd gewezen op het bestaan van de organisatie De NalatenschapsMakelaar. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik maakte een afspraak met een lid van deze organisatie in mijn buurt; mw J. Appels. Haar bezieling en kennis sprak me direct erg aan en daardoor was er al snel een klik. Na een kennismakingsgesprek werd een overeenkomst met haar ondertekend.Ze heeft mij alle onzekerheden, die ik had, uitgelegd en samen met mij een Levenstestament opgesteld. Zelfs de afspraak met de notaris werd me uit handen genomen. Minstens een keer per jaar heb ik nu een evaluatiegesprek. Deze ruggensteun geeft me de zekerheid dat als er iets met mij gebeurt, ik de steun zal krijgen die ik nodig heb. Hopelijk laat dat tijdstip nog even op zich wachten.

Y.V.G. te R.

20 augustus 2018
Na het overlijden van mijn moeder ben ik door de mensen van Nemas uitvaartverzorging in contact gebracht met Jose Appels en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Je weet dat er veel geregeld moet worden en daar ben je in eerste instantie niet mee bezig, maar er moet veel meer geregeld worden dan dat je denkt. Al bij ons eerste kennismakingsgesprek had ik hier meteen een goed gevoel bij. Jose neemt rustig de tijd om alles uit te leggen en is heel duidelijk over wat je van haar mag verwachten, over de kosten en wat je eventueel zelf kunt regelen. Je wordt goed op de hoogte gehouden waar ze op elk moment voor je mee bezig is. En als je vragen hebt of er is iets niet duidelijk mag je altijd bellen. De omstandigheden waren triest, maar ik ben ontzettend blij dat ik José heb leren kennen.
H.S. te G.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Blog & Opinie

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?