Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte. In deze akte zijn de wensen en verzoeken vastgelegd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam bent u wanneer u niet meer kunt of wilt handelen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ongeluk of ernstige ziekte.

Wat kunt u in een levenstestament laten vastleggen?Levenstestament

Een normaal testament treedt in werking bij overlijden. Het levenstestament treedt in werking bij wilsonbekwaamheid. In het levenstestament worden voorkeuren en wensen vastgelegd over:

  1. medische verzorging (donorcodicil, euthanasieverklaring);
  2. uw bedrijf en de dagelijkse leiding;
  3. uw woning;
  4. uw financiën;
  5. de benoeming van een bewindvoerder;
  6. allerlei andere praktische zaken.

Waarom een levenstestament?

een levenstestament geeft niet alleen u, maar ook de betrokkenen, zoals artsen en uw familieleden zekerheid over uw wensen. Dit maakt de situatie hoe vervelend en verdrietig ook toch gemakkelijker voor de betrokkenen en het geeft u de zekerheid dat uw wensen gekend en uitgevoerd worden.

Is een levenstestament te herroepen?

Ja, een levenstestament is te herroepen zolang u wilsbekwaam bent. Dit doet u ook middels een notariële akte. Lees hier over onze dienstverlening op het gebied van testamenten.

Wilt u meer informatie over onze tarieven voor het opstellen van een levenstestament, vul dan onderstaand formulier in.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?