Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Internationaal erfrecht

Geen internationale vererving

Er is geen sprake van internationale vererving als u aan drie voorwaarden voldoet:

  1. U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  2. U woont in Nederland.
  3. U heeft al uw bezittingen in Nederland. 

Internationale vererving een complexe zaak Internationaal erfrecht

Als een erflater niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit bezit of bezittingen in het buitenland heeft, kan het erfrecht van een ander land op de situatie van toepassing zijn. Het internationaal erfrecht is complex om de volgende redenen:

  • Ieder land kent zijn eigen erfrecht waarmee wordt bepaald, hoe de erfenis moet worden afgewikkeld, wie de erfgenamen zijn, en hoeveel belasting iemand moet betalen.
  • Elk land kent zijn eigen internationale rechtsregels. Als iemand binding heeft met een land, bijvoorbeeld door: nationaliteit, woonplaats, of bezittingen, bepalen de internationale rechtsregels van dat land volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel van de erfenis moet worden afgehandeld.
  • Regels van verschillende landen kunnen elkaar tegenspreken.

Nederlandse internationale rechtsregels

In een testament kan iemand vastleggen:

  • Of iemand zijn nalatenschap wil laten afhandelen volgens het recht van zijn nationaliteit.
  • Of iemand zijn nalatenschap wil laten afhandelen volgens het recht van zijn woonplaats.

Als er geen testament is, gelden over het algemeen deze regels:

  • De erflater woonde niet in het land van zijn nationaliteit. Als de erflater minder dan vijf jaar in het land woonde, dan gelden de regels van het land van de nationaliteit van de overledene. Heeft de overledene langer dan vijf jaar in het land gewoond dan zijn de regels van het land van zijn laatste verblijfplaats van toepassing.
  • De erflater heeft hechtere banden met een ander land dan waar hij woont, of waarvan zijn nationaliteit is. De erflater heeft hechtere banden door bezittingen, een huwelijk, regelmatig verblijf en sociale contacten. Hij werkt bijvoorbeeld dagelijks in Nederland, is getrouwd met een Nederlander, maar woont net over de grens in België en heeft de Duitse nationaliteit. 

Internationale vererving is een ingewikkelde zaak. Neem voor een goed advies contact op met uw regionale nalatenschapsmakelaar.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?