Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Hulp bij aangifte erfbelasting

Bij de afhandeling van een nalatenschap krijgt u twee keer te maken met de belastingdienst. Een keer bij de aangifte erfbelasting en een keer bij de aangifte overlijdensbelasting.

Hulp bij aangifte erfbelasting?Hulp aangifte erfbelasting en invullen f-biljet

De belastingdienst stuurt een condoleancebrief naar het adres van de overledene met de vraag om een contactpersoon op te geven voor de aangifte erfbelasting. Als er een executeur aangewezen is, zal hij of zij de rol van contactpersoon vervullen. De aangifte erfbelasting moet op tijd en door alle erfgenamen ingevuld worden. Dit kan in een gezamenlijke aangifte of per erfgenaam. De NalatenschapsMakelaar is u graag van dienst bij het invullen van de aangifte erfbelasting.

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van veel factoren. De volgende vragen moeten onder andere gesteld worden. Welke relatie heeft u tot de erflater? Welk bedrag ontvangt u? Wat is de waarde van bezittingen die u niet verkoopt? Woonde de erfgenaam in het buitenland? In sommige gevallen betaalt u helemaal geen erfbelasting, omdat het bedrag dat u erft lager is dan de vrijstelling die geldt in uw situatie. In sommige bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een bedrag erft hoeft er helemaal geen erfbelasting betaald te worden.

Hulp bij aangifte F-biljet

Een aantal maanden, nadat iemand is overleden stuurt de belastingdienst een uitnodiging naar de erfgenamen om een overlijdensaangifte te doen, het zogenaamde F-biljet. Deze aangifte betreft het belastingjaar waarin de erflater is overleden. Over de inkomsten van de overledene in het jaar van overlijden moet de inkomstenbelasting worden vastgesteld. De NalatenschapsMakelaar is u graag van dienst bij het invullen van deze aangifte. 

De NalatenschapsMakelaar is u graag van dienst bij de afhandeling van uw erfenis bij de belastingdienst. Vul hieronder het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.
 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?