Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Wat is ongedaanmaking?

De langstlevende erft volgens de wettelijke verdeling in eerste instantie alles en de kinderen hebben een vordering op de langstlevende. Zij kunnen die vordering opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Het kan ook zijn dat de langstlevende geen behoefte heeft aan deze manier van verdelen en de langstlevende kan dit dan ongedaan maken, waardoor de hele nalatenschap weer met de kinderen wordt gedeeld. Dit moeten zij wel binnen drie maanden doen na het overlijden. Deze ongedaanmaking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte moet binnen drie maanden zijn ingeschreven in het zogenaamde boedelregister.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?