Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Wat is een verklaring erfrecht?

Een verklaring erfrecht wordt na overlijden opgesteld door een notaris. De notaris controleert of er een testament is en wie eventueel de gemachtigde is om de nalatenschap af te handelen.

In de verklaring staat:

  • wie er overleden is en wanneer of er sprake is van een wettelijke verdeling of de overledene gehuwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden
  • wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben of er aan bepaalde personen een vruchtgebruik (gebruiksrecht) is gegund met betrekking tot bepaalde specifieke zaken (denk bijvoorbeeld aan een woning)
  • wie het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt.

Er bestaat ook een verklaring executele die de executeur rechten verschaft om lopende zaken af te handelen, zoals bijvoorbeeld geld opnemen van een bankrekening. Deze verklaring is handig wanneer er bijvoorbeeld een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden en de verklaring erfrecht op zich laat wachten.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?