Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Zorgen voor later

Zorgen voor later - volledige nalatenschapsplanning (estate planning) 

Wilt u alles goed verzorgd achterlaten, zodat uw dierbaren niet met zorgen achterblijven als u er niet meer bent? Is het de bedoeling dat uw erfenis zo eerlijk mogelijk over uw dierbaren wordt verdeeld? Wilt u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel schenken? Probeert u conflicten tussen uw erfgenamen te voorkomen? De NalatenschapsMakelaar staat voor u klaar. De NalatenschapMakelaar is gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en brengt uw nalatenschap van A tot Z in kaart. 

Hoe gaan we te werk bij nalatenschapsplanning (estateplanning)? Estateplanning nalatenschapsplanning van A tot Z

1. Vrijblijvend informatief gesprek 

In het eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek informeren we u over onze dienstverlening. U beslist aan het einde van het gesprek of wij uw nalatenschap voor u mogen vastleggen.  

2. Inventarisatie wensen nalatenschap

Na het kennismakingsgesprek volgt een inventarisatie van uw wensen. Wij kijken welke zaken voor u van belang zijn. Daarbij stellen we onder andere de volgende vragen. Is er een testament nodig? Is het nodig dat er fiscale maatregelen worden getroffen? Wilt u legaten of codicillen laten opstellen? Aan wie wilt u wat nalaten? Wilt u iemand onterven? Wie moet, als het zover is, de nalatenschap afhandelen? Wat gebeurt er met de woning? Hoe kunnen conflicten worden voorkomen?

3. Plan van aanpak voor nalatenschapsplanning (estate planning)

Naar aanleiding van de inventarisatie stellen we een plan van aanpak op. Dit plan bevat alles wat nog geregeld moeten worden om uw wensen te verwezenlijken.   

4. Nalatenschapsmap

We documenteren vervolgens al uw wensen in de digitale nalatenschapsmap, samen met alle belangrijke informatie over de afhandeling van de nalatenschap. Uw wensen zijn tussentijds te wijzigen en wij houden u op de hoogte over fiscale of juridische wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.   

5. Kosten estateplanning

De inventarisatie en het plan van aanpak verzorgen we voor een vast tarief. Wij informeren u daarna over onze tarieven voor het uitvoeren van de bijkomende werkzaamheden. Vul het formulier in en informeer naar onze tarieven bij uw regionale nalatenschapsmakelaar.   

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.
 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?