Erven? Waar moet ik beginnen?

Erven als familielid of naaste gaat gepaard met een emotionele tijd. Een hoop zaken moeten geregeld worden. Je moet het overlijden melden bij de gemeente. Dit moet binnen vijf werkdagen geregeld worden. Bij de gemeente krijg je een document, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart. Dan is er de vraag of je de erfenis kunt aanvaarden of dat je deze moet verwerpen? En er zal een uitvaart geregeld moeten worden. Als je weet dat je de erfenis aanvaardt, kun je een verklaring erfrecht ‘(https://nalatenschapsmakelaar.nl/faq/wat-is-een-verklaring-erfrecht.html) aanvragen waarin wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn.

Verwerpen of aanvaarden bij erven

Erfgenamen verwerpen een erfenis wanneer ze weten dat de schulden in de nalatenschap hoger zijn dan de opbrengsten. Soms verwerpen ze een erfenis om emotionele redenen. Ze willen er dan gewoon niets mee te maken hebben. Over het algemeen wordt er bij erven beneficiair aanvaard. Dat wil zeggen dat er eerst een boedelbeschrijving plaatsvindt, zodat de erfgenamen precies weten wat de nalatenschap inhoudt. Maak voordat je een duidelijk beeld hebt over wat je gaat erven geen overhaaste beslissingen. Geef ook geen geld uit van de overledenen en maak geen gebruik van zijn of haar eigendommen, omdat je hierdoor de erfenis automatisch aanvaard kan hebben. Kijk hier voor hulp bij aanvaarding en verwerping van een erfenis.

Uitvaart regelen

Als de overledene een uitvaartverzekering had, kun je met hen contact opnemen. De uitvaartorganisatie stuurt een uitvaartbegeleider om de wensen van de familie en de overledene op te nemen. De uitvaartbegeleider verzorgt in dat geval de hele uitvaart. Heeft de overledene geen uitvaartverzekering dan zal de familie de uitvaart zelf moeten organiseren. Pas hierbij op met het uitgeven van geld van de overledene aangezien dit kan leiden tot het automatisch aanvaarden van de erfenis.

Oriënterend gesprek aanvragen


Rene Berends

Op het moment dat een dierbare is overleden, moeten er ineens allerlei belangrijke beslissingen genomen en zaken geregeld worden. Veelal betreft dat complexe materie. Terwijl u een rouwproces doormaakt en andere zaken aan uw hoofd heeft. Dikwijls leiden verschillen in inzicht tussen de erfgenamen dan ook nog eens tot ongewenste spanningen. In dergelijke situaties is het verstandig u bij te laten staan door een organisatie die u op professionele wijze helpt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Na 16 jaar ervaring in uiteenlopende managementfuncties bij verzekeraars in binnen- en buitenland, ben ik sinds 2004 als zelfstandig financieel adviseur werkzaam. In die hoedanigheid heb ik sindsdien allerlei complexe problemen opgelost bij banken en verzekeraars en daarnaast ook diverse MKB-ers begeleid bij bedrijfsoverdrachten. De daarbij verworven vaardigheid om praktische oplossingen te realiseren voor complexe problemen, komt ook bij de afwikkeling van nalatenschappen goed van pas. Mijn dienstverlening begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In de omgeving van Apeldoorn kom ik daarvoor graag naar u toe. Mocht dat niet mogelijk of wenselijk zijn, kan dit natuurlijk ook telefonisch (06 - 836 71 808). In dat gesprek hoop ik u duidelijk te kunnen maken hoe ik u op professionele en betrokken wijze kan helpen met uw vragen en wensen ten aanzien van een nalatenschap. Daarbij mag u rekenen op respect voor de wensen van zowel de erflater als van u als opdrachtgever. En daarbij de kwaliteit van dienstverlening die past bij een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.