Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Afhandeling huis bij erfenis

Erven van een huis

Het huis van een overledene vertegenwoordigt vaak een hoge waarde. De vraag is dan of de overledene met iemand samenwoonde, bijvoorbeeld een echtgenoot, en of die echtgenoot in het huis kan of wil blijven wonen. Is de hypotheek afbetaald of is er nog een restschuld? In sommige gevallen gaat die schuld verloren, doordat er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. In andere gevallen blijft er een schuld over en is het verstandiger de nalatenschap te verwerpen. Al deze vragen zijn van belang bij de verdeling.erven-huis

Belasting bij erfenis huis

Bij het erven van een huis wordt er erfbelasting berekend over de WOZ waarde van de woning. Het is daarom mogelijk dat u de aanslag voor de erfbelasting eerder moet betalen dan dat u het huis verkocht heeft. Ondertussen moet u met de eventueel andere erfgenamen ook de vaste lasten voor het huis op u nemen, zoals de nog openstaande hypotheek en eventuele belastingen. Lees hier verder over onze dienstverlening bij het erven van een huis.

Huurwoning

Had de overledene een huurwoning dan is het van belang zo snel mogelijk de huur stop te zetten en de woning leeg te halen. Dit doet u natuurlijk als u er zeker van bent dat u de erfenis wilt aanvaarden. De goederen die over de erfgenamen verdeeld worden, moeten apart gezet worden en de overige spullen worden verkocht. Vervolgens moet de woning worden schoongemaakt en opgeleverd voor de volgende bewoner. De NalatenschapsMakelaar kan ook dit voor u regelen. Lees hier verder over onze complete dienstverlening bij nalatenschapsafwikkeling.

Verhuizen en tijdelijke opslag

De NalatenschapsMakelaar werkt samen met verhuisbedrijf Ontzorgd Verhuizen. Ontzorgd verhuizen kan voor een maand gratis opslag van een inboedel verzorgen, zodat nabestaanden de tijd hebben om alles rustig te overzien en tot een weloverwogen beslissing te komen.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?