Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Erfenis en de belasting

erfenis belastingAfhandeling belasting en erfenis

Bij een erfenis krijgt u tweemaal met de belastingdienst te maken. Eenmaal voor het invullen van de finale aangifte, het zogenaamde F-biljet, waarmee de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene wordt gedaan en eenmaal voor de aangifte erfbelasting, waarmee het bedrag dat u aan erfbelasting moet afstaan wordt vastgesteld.

Overlijdensaangifte

Zo snel mogelijk na het overlijden stuurt de belastingdienst een F-biljet, waarmee het lopende belastingjaar voor de overledene wordt afgesloten. De daaruit voortkomende betaling mag worden afgetrokken van het te belasten bedrag bij de erfbelasting. Lees verder over onze dienstverlening op het gebied van de aangifte overlijdensbelasting.

Erfbelasting

De belastingdienst stuurt tevens een formulier voor betaling van de erfbelasting. Deze belasting wordt betaald over de daadwerkelijk te verkrijgen erfenis. Soms moet u de erfbelasting al betalen voordat u het geldbedrag van de erfenis heeft ontvangen. Nieuwe regels omtrent de erfbelasting  zijn in 2010 ingevoerd. Lees verder over onze dienstverlening op het gebied van de aangifte erfbelasting.

Berekenen erfbelasting

De hoogte van de erfbelasting wordt bepaald door:

  • De relatie tot de erflater
  • De waarde van de erfenis

Voor de erfbelasting gelden verscheidene vrijstellingen. Lees hier welke tarieven en vrijstellingen op uw situatie van toepassing zijn. 

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?