Erfenis aanvaarden

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Erfenis aanvaarden? Daarop is geen simpel antwoord mogelijk. Het is wel belangrijk om vanaf het begin uw keuzes helder voor ogen te hebben. Ga in ieder geval niet het huis van de overledene al leeghalen of spullen verkopen, want daarmee kunt u uw recht op verwerping of beneficiair aanvaarden verspillen.


Recht van beraad

Wanneer u een nalatenschap kan verkrijgen heeft u in Nederland drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Dat heet het recht van beraad. In deze periode kunnen evenuele schuldeisers de openstaande schulden niet op u verhalen of innen. Neem de tijd om u goed te laten informeren over de gevolgen van uw keuzes.


Zuivere aanvaarding van de erfenis

Wanneer de erfenis door alle betrokkenen volledig wordt aanvaard, betekent dit dat alle schulden en bezittingen nu de verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Schuldeisers kunnen schulden op u verhalen en u kunt bezittingen onderling verdelen. Het is daarom aan te raden vooraf informatie in te winnen over de samenstelling van de nalatenschap. Klakkeloos een erfenis aanvaarden kan financiële problemen met zich meebrengen. Wanneer de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen mogen de schuldeisers bij de erfgenamen aankloppen voor de betaling ervan.


Beneficiair aanvaarding van de erfenis

Bij een beneficiaire aanvaarding van een erfenis, neemt u de erfenis met bezittingen en schulden op u, maar kan een schuldeiser geen schulden op u verhalen boven de totale waarde van de nalatenschap. Als we de schulden van de waarde van de bezittingen aftrekken, bent u niet verantwoordelijk voor de aflossing van het restbedrag. U moet wel altijd een verklaring afleggen bij een rechtbank in uw arondissement om een beneficiaire aanvaarding geldig te maken. De nalatenschap wordt vervolgens in het openbaar boedelregister ingeschreven.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2020 De Nalatenschapsmakelaar.