Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Erfenis aanvaarden

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Daarop is geen simpel antwoord mogelijk. Het is wel belangrijk om vanaf het begin uw keuzes helder voor ogen te hebben. Ga in ieder geval niet het huis van de overledene al leeghalen of spullen verkopen, want daarmee kunt u uw recht op verwerping of beneficiair aanvaarden verspillen. Lees hier meer over onze dienstverlening: eerste hulp bij erfenis.

Recht van beraaderfenis aanvaarden

Wanneer u een nalatenschap kan verkrijgen heeft u in Nederland drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u zuver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Dat heet het recht van beraad. In deze periode kunnen evenuele schuldeisers de openstaande schulden niet op u verhalen of innen. Neem de tijd om u goed te laten informeren over de gevolgen van uw keuzes.

Zuivere aanvaarding van de erfenis

Wanneer de erfenis door alle betrokkenen volledig wordt aanvaard, betekent dit dat alle schulden en bezittingen nu de verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Schuldeisers kunnen schulden op u verhalen en u kunt bezittingen onderling verdelen. Het is echter aan te raden informatie in te winnen over de inhoud. Klakkeloos een erfenis aanvaarden kan financiële problemen met zich meebrengen. Wanneer de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen mogen de schuldeisers bij de erfgenamen aankloppen voor de betaling ervan.

Beneficiair aanvaarding van de erfenis

Bij een beneficiaire aanvaarding van een erfenis, neemt u de erfenis met bezittingen en schulden op u, maar kan een schuldeiser geen schulden op u verhalen boven de totale waarde van de nalatenschap. Als we de schulden van de waarde van de bezittingen aftrekken, bent u niet verantwoordelijk voor de aflossing van het restbedrag. U moet wel altijd een verklaring afleggen bij een rechtbank in uw arondissement om een beneficiaire aanvaarding geldig te maken. De nalatenschap wordt vervolgens in het openbaar boedelregister ingeschreven.

Vul het formulier hieronder in. Geef een duidelijke omschrijving van uw situatie en wat wij voor u kunnen betekenen.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?