Plan een Kosteloos kennismakingsgesprek →

Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van De NalatenschapsMakelaar is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan De NalatenschapsMakelaar B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. De NalatenschapsMakelaar B.V. spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan De NalatenschapsMakelaar B.V. van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De NalatenschapsMakelaar B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van De NalatenschapsMakelaar B.V. komen.

De NalatenschapsMakelaar B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door De NalatenschapsMakelaar B.V. gecontroleerd of goedgekeurd. De NalatenschapsMakelaar B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© De NalatenschapsMakelaar B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De NalatenschapsMakelaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.