Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van De NalatenschapsMakelaar is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan De NalatenschapsMakelaar B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. De NalatenschapsMakelaar B.V. spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan De NalatenschapsMakelaar B.V. van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De NalatenschapsMakelaar B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van De NalatenschapsMakelaar B.V. komen.

De NalatenschapsMakelaar B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door De NalatenschapsMakelaar B.V. gecontroleerd of goedgekeurd. De NalatenschapsMakelaar B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© De NalatenschapsMakelaar B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De NalatenschapsMakelaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?