Hoe gaat De NalatenschapsMakelaar om met de gevolgen van het Corona Virus?

Momenteel zijn we allemaal bezig ons aan te passen aan de gevolgen van het Coronavirus. Het laat niemand onberoerd en we zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen om ons er zo goed mogelijk doorheen te slaan. De NalatenschapsMakelaar werkt wel gewoon door. Onze doelgroep behoort tot de kwetsbare en vaak ook tot de meest kwestbare […]

Wie regelt uw erfenis?

Als u komt te overlijden, wordt uw nalatenschap geregeld door een van uw kinderen of andere familieleden. Maar wat nu als u geen kinderen of familie heeft, of hen er niet mee wil opzadelen? Wat dan? Geen erfgenamen? Wie regelt dan straks uw nalatenschap? U bouwt in uw leven van alles op: een huis, spaargeld, […]

Wie wordt mijn executeur testamentair?

Mijnheer Van Eijk heeft twee kinderen, maar helaas heeft hij sinds de scheiding van zijn vrouw geen contact meer met hen. Dat is heel verdrietig, maar hij heeft er min of meer mee leren leven. Nu hij ouder wordt, begint hij zich af te vragen hoe het straks allemaal moet als hij overlijdt. Zijn bezit […]

Stelen uit de nalatenschap blijft onbestraft, ofwel: Hoe misdaad loont

Als NalatenschapsMakelaar ontmoet ik zo nu en dan erfgenamen die meemaken dat er uit de nalatenschap wordt gestolen. Soms door een huisgenoot die geen erfgenaam is, soms door een van de erfgenamen die daarna snel gaat verwerpen en met de noorderzon vertrekt en de anderen met een probleem achterlaat. De dief komt er mee weg, […]

Net op tijd bij de notaris

In het voorjaar 2018 ontving ik een mail: ‘De nalatenschapsplanning moet helemaal van de grond af aan geregeld worden.’ Er stond nog wat meer bij, waaruit ik kon opmaken dat de schrijver waarschijnlijk ernstig ziek was. Ik ging naar hem toe voor een kennismakingsgesprek. Hij bleek geen familie te hebben. Hij had een huis dat […]

Mentoren en het levenstestament

In het levenstestament kan men aangeven of er een persoon vanuit familie of vriendenkring wordt aangewezen als gevolmachtigde. De zorg voor de wilsonbekwaam persoon is heel intensief en vraagt veel ondersteuning. Hiervoor zijn speciaal opgeleide vrijwilligers beschikbaar die verbonden zijn aan de Stichting Mentorschap Nederland te Utrecht. Deze stichting is onderverdeeld in elf regio’s die […]
© 2019 De Nalatenschapsmakelaar.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Zorg voor later geef je vorm in het nu!
GESLACHT
Contact via