Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

23-6-2015

Voorkom ruzie bij overlijden dierbare!

In Nederland overlijden per jaar zo'n 130.000 mensen. In een derde van de gevallen ontstaan er conflicten over de nalatenschap. Dat gegeven  inspireerde Ed Pelder om zich te vestigen als 'nalatenschapsmakelaar'. Hij woont op de grens van de gemeente Haren en biedt sinds kort zijn diensten aan. "In overleg met de erflater leggen we vast hoe de verdeling wordt geregeld", zegt Pelder. "Dat gaat over concrete zaken als: wie krijgt de antieke kast, wie krijgt de auto? Ik heb in eigen kring een overlijden meegemaakt waar het lastig was om alle informatie op tafel te krijgen. We moesten letterlijk de kasten door om te weten wat de bedoeling van de overledene was. Toen ik in contact kwam met de landelijke organisatie De NalatenschapsMakelaar sprak dat concept me direct aan." 

Zorgen voor later - De NalatenschapsMapDSC_0029

In een testament worden de wensen van erflaters vaak globaal vastgelegd en soms is er helemaal geen testament. De NalatenschapsMakelaar legt gedetailleerd vast wat iemand aan wie nalaat. "Los van de verdeling van geld en goederen komt in de NalatenschapsMap ook informatie over bijvoorbeeld internetaccounts, Cd-collecties, donaties aan goede", zegt Pelder, "zodat die accounts na overlijden netjes kunnen worden opgeheven." De NalatenschapsMakelaar verzorgt een soepele afwikkeling van een nalatenschap  zonder scheve gezichten. "De erflater kan de vastgelegde wensen doornemen met de erfgenamen en daarna de handtekening eronder zetten. Op dat moment is de map rechtsgeldig en is het officieel de laatste wil." Pelder neemt daarna regelmatig contact op met de erflater om de informatie te actualiseren.

Afhandeling nalatenschap

De NalatenschapsMakelaar handelt ook nalatenschappen af die niet eerder door De NalatenschapsMakelaar zijn vastgelegd. "Erfgenamen melden zich via de website wanneer er een sterfgeval in de familie te betreuren is. De NalatenschapsMakelaar inventariseert vervolgens de belangrijkste onderdelen van de nalatenschap en handelt alle belangrijke zaken af. Denk daarbij aan: bepalen wie de erfgenamen zijn, de aanvaarding van de erfenis, verzamelen van legaten, codicillen en het opvragen van het testament, afhandeling van successierechten, de fiscale afhandeling, stopzetten en leegruimen van een huurwoning, taxatie, verkoop of verdeling van goederen , opzeggen van abonnementen, bemiddeling tussen de betrokkenen, enzovoorts." De NalatenschapsMakelaar bespaart door haar expertise tijd en geld bij de afhandeling en neemt de zorgen uithanden van de nabestaanden. 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?