Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Alles over nalatenschap

nalatenschap verdelen?

Complex en emotioneel proces De afhandeling van een nalatenschap is een complex en emotioneel proces. Er komen veel zaken op u af waar u nooit aan gedacht had. Denk aan: verzekeringen, verkoop woning, verkoop of verdeling van bezittingen, de belastingdienst, opzeggen abonnementen en bankrekeningen en ga zo maar door. Dit alles hakken wij voor u in hapklare blokjes. U bent zo niet maandenlang bezig brieven van de mat te rapen waar u ... Lees meer
De verdeling van bezittingen kan problemen opleveren, wanneer er geen duidelijke verdeling is vastgelegd in een testament of in een legaat. Iemand zal de antieke klok uit het interieur moeten erven, maar e... Lees meer
De te betalen schenkbelasting hangt af van twee factoren: De waarde van de schenking. Als de waarde van de schenking hoger is dan de vrijstelling die u krijgt, moet u schenkbelasting betalen. De relatie die de schenker h... Lees meer
Wat blijft er over? De belastingdienst int een deel van de erfenis als belasting, maar daarmee zijn de financiën niet afgehandeld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de woning, de spaarloonregeling, aandelen ... Lees meer
Bij een erfenis krijgt u tweemaal met de belastingdienst te maken. Eenmaal voor het invullen van de finale aangifte, het zogenaamde F-biljet, waarmee de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene wordt gedaan ... Lees meer
Het huis van een overledene vertegenwoordigt vaak een hoge waarde bij een erfenis. De vraag is dan of de overledene met iemand samenwoonde, bijvoorbeeld een echtgenoot, en of die echtgenoot in het huis kan of wil blijven... Lees meer

Nalatenschap en het erfrecht

Het erfrecht is in januari 2003 aangepast. De langstlevende echtgenoot is nu automatisch de eerste erfgenaam en heeft  beschikking over de volledige erfenis. De kinderen hebben een opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot. Zij krijgen hun deel wanneer de langstlevende echtgenoot komt te overlijden. De erfbelasting moet echter direct voldaan worden. Het is wel in de wet geregeld, dat de erfbelasting die de kinderen over hun deel... Lees meer
Daarop is geen simpel antwoord mogelijk. Het is wel belangrijk om vanaf het begin uw keuzes helder voor ogen te hebben. Ga in ieder geval niet het huis van de overledene al leeghalen of spullen verkopen, want daarmee kun... Lees meer
In een testament staat vermeld welke erfgenaam, wat krijgt van de erflater. Bij het testamentregister in Den Haag is opvraagbaar welke testamenten waar en door welke notaris zijn opgesteld. Het testament is samen met de ... Lees meer
Voor sommige zaken rond nalatenschappen is echter de hulp van een notaris nodig, bijvoorbeeld voor het opstellen van de verklaring van erfrecht of het opstellen van een testament. Lees meer
Er zijn verschillende soorten testamenten. Hieronder bespreken we de meest voorkomende. Lees meer
Kinderen die onterfd zijn hebben recht op de zogenaamde legitieme portie. Dit is altijd de helft van het reguliere erfdeel voor een kind. Tevens is de legitieme portie alleen als geldbedrag op te eisen. Lees meer
Uit onderzoek blijkt dat een derde van de erfenissen niet zonder conflicten afgehandeld kan worden. De belangrijkste oorzaken voor conflicten zijn Lees meer
Er is geen sprake van internationale vererving als u aan drie voorwaarden voldoet: U heeft de Nederlandse nationaliteit, U woont in Nederland, U heeft al uw bezittingen in Nederland. Lees meer
De wettelijke verdeling is  van toepassing als de erflater geen testament heeft opgemaakt. Volgens de wet hebben de volgende groepen dan in onderstaande volgorde recht op de erfenis.   Lees meer

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?