Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Nalatenschapsafwikkeling

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden en zijn er veel beslissingen te nemen. Dat is in zo'n verdrietige tijd niet gemakkelijk en De NalatenschapsMakelaar kan u dan veel werk en zorgen uit handen nemen. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij u op verschillende manieren van dienst zijn.  

1.   Benoemen tot executeur (bij leven) 

U kunt De NalatenschapsMakelaar bij leven al als executeur benoemen in uw eigen testament, zodat wij de wettelijke bevoegdheid hebben om na uw overlijden alles te regelen. Uw erfgenamen worden dan ontlast en hoeven zelf niets te doen. De erfgenamen worden tussentijds op de hoogte gesteld van het verloop van de afwikkeling en aan het eind wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen.

DSC_00262.   Afwikkeling gehele nalatenschap uit handen geven

Als de erfgenamen niet in staat zijn om zelf de nalatenschap af te wikkelen, of er tegenop zien, kan De NalatenschapsMakelaar, als gevolmachtigde namens alle erfgenamen, de gehele afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. In de verklaring van erfrecht benoemen de erven De NalatenschapsMakelaar tot gevolmachtigde. De afwikkeling wordt dan door De NalatenschapsMakelaar, volgens de wettelijke regels, snel, voordelig en transparant uitgevoerd. Wanneer nodig worden externe partijen ingeschakeld; denk aan notaris, makelaar voor verkoop huis, taxateur, boedelopkoper. Tussentijds worden de erven uiteraard op de hoogte gehouden van de stand van zaken en waar nodig vindt afstemming plaats over te maken keuzes. Aan het einde wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen.

3.   Advisering executeur/gevolmachtigde bij afwikkeling

Het komt ook voor dat er al een executeur/gevolmachtigde is benoemd in het testament/de verklaring van erfrecht. Het betreft dan meestal familieleden of vrienden die deze taak op zich hebben genomen. Verschillende beweegredenen kunnen ervoor zorgen dat zij behoefte aan ondersteuning hebben; denk aan te weinig tijd beschikbaar, gebrek aan kennis van zaken of onderlinge familieverhoudingen die niet optimaal zijn. Ook dan kunt u De NalatenschapsMakelaar vragen om naast u te komen staan en u te adviseren/ondersteunen, zodat dat de afwikkeling goed verloopt en mogelijke conflicten tussen erfgenamen vermeden worden.

4.   Advies op maat

Ook als u alleen op deelterreinen vragen heeft rondom de afwikkeling kunnen wij als NalatenschapsMakelaar met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Zo kunnen wij u adviseren over de uitleg van het testament, over juridische aspecten, over de erfbelasting en ook bij allerhande praktische aangelegenheden.

5.   Bemiddeling (bij verdeling erfenis)

Uit onderzoek blijkt dat er bij één op de drie nalatenschappen tijdens de afwikkeling een conflict tussen erfgenamen ontstaat. Zijn bij de afwikkeling de verhoudingen tussen (enkele) erfgenamen dusdanig verstoord dat daardoor de afwikkeling van de nalatenschap stagneert, dan kunt u De NalatenschapsMakelaar vragen om te bemiddelen.

Meer weten? Geef dan een heldere omschrijving van uw situatie en wat wij voor u kunnen betekenen. Een NalatenschapsMakelaar in uw regio neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?