Y.V.G. te R.
28 juni 2018

Een jaar na het overlijden van mijn man, werd ik ernstig ziek. Toen bleek al gauw, dat ik niet echt kon rekenen op enige hulp van mijn bloedverwanten. Mijn testament was al aangepast. Maar lang heb ik gepiekerd over hoe ik het probleem moest oplossen, voor het feit als ik, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk niet meer bekwaam zou zijn noodzakelijke zaken te regelen en uit te voeren. De mensen, die mijn vertrouwen hebben, zijn zelf vaak al oud en zijn soms ook al op hulp aangewezen. Tot ik op een goede dag werd gewezen op het bestaan van de organisatie De NalatenschapsMakelaar. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik maakte een afspraak met een lid van deze organisatie in mijn buurt; mw J. Appels. Haar bezieling en kennis sprak me direct erg aan en daardoor was er al snel een klik. Na een kennismakingsgesprek werd een overeenkomst met haar ondertekend.Ze heeft mij alle onzekerheden, die ik had, uitgelegd en samen met mij een Levenstestament opgesteld. Zelfs de afspraak met de notaris werd me uit handen genomen. Minstens een keer per jaar heb ik nu een evaluatiegesprek. Deze ruggensteun geeft me de zekerheid dat als er iets met mij gebeurt, ik de steun zal krijgen die ik nodig heb. Hopelijk laat dat tijdstip nog even op zich wachten.

 

De NalatenschapsMakelaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.